Amerika Birleşik Devletleri İklim

ABD'de çok değişik iklimler görülür. Çoğunlukla ılımandır. Hawaii ve Florida'da tropikal, Alaska'da arktik, Mississippi Nehri kıyısında yarı bozkır, güneybatıda çorak iklim görülür. Doğu ve batı kıyılarındaki sıradağlar, okyanusların iç kısımların iklimini etkilemesini önlediklerinden, kıyı şeritleri hariç bütün ülkede kara iklimi hakimdir. ABD'de orta kısımlar çok yüksek olduğundan, mevsimler arasında pek fazla sıcaklık farkı yoktur. Yazları orta bölgelere alçak basınç hakimdir. Okyanustan gelen nemli hava Appalachianlar tarafından engellenmediği için orta bölgeler yaz mevsiminde bol bol yağış alır. Batı bölgelerde ise yağış daha azdır. Atlantik Okyanusu'na kıyı olan şeridin güney kısım daha yağışlı ve ılıman olmasına rağmen, kuzeyi daha serin olup kışları şiddetli geçer. Meksika körfezine bakan güney kısım açık ve düz olduğundan tropikal iklim hakimdir. Bu bölgede yazlar sıcak, kışlar ise ılımandır. Her mevsimde bol yağış görülür. Alaska kıyı şeridi, denizden etkilenen bir iklime sahip olmasına rağmen, iç kısımlarında çok şiddetli soğuklar görülür.