Amerika Birleşik Devletleri Nüfusu ve Etnik Yapısı

Amerika'nın nüfusu 2006 verilerine göre 298.444.215 ve nüfus artış oranı: %0.91 dir. Ortalama yaşam süresi 77.85 yıldır. ABD'nin nüfusu çok kozmopolittir. 2006 sayımına göre 1 milyon ya da üzerinde olan 32 tane gurup vardır. Nüfusun çoğunluğu (%81) beyaz ve Avrupa kökenlidir, %13 ü Latin Amerika kökenlidir. Nüfusun %13'ü siyah ırktır. Siyahların çoğunluğu sömürgeler zamanında Afrika'da zorla getirilen insanlardan oluşmaktadır fakat büyük bir bölümü son yıllarda Afrika ve Karayipler 'den göç etmiştir. Nüfusun %4'ü Asya kökenli, %1'i ise Amerikan Yerlisi(Kızılderili) ve  ve diğer Pasifik Ada yerlileri %0.2 oranındadır.%52 Protestan, %24 Roma Katolikleri,%1 Musevi,%12 diğer di mensuplarından oluşur.2002 verilerine göre nüfusun %10 u ise  inançsızdır.

Karayipler denizinde 9000 kilometrekarelik bir ada olan Porto Riko, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıdır. 3.410.000 nüfusu ABD vatandaşıdır. Vatandaşlar valilerini ve yasama meclislerini kendileri seçerler. Karaipler denizindeki Virgin Adaları 1917 yılında Danimarka'dan satın alınmıştır. Adanın yüz bin nüfusu ABD vatandaşı olup, valilerini ve tek yasama organı olan senatoyu kendileri seçerler. Virgin Adaları'nda 346 kilometrekare yer tutan elli küçük ada vardır.