Amerika Sertifika / Diploma Programı Düzenleyen Okullar

İngiltere'deki Sertifika programları, kabul koşullarının master programlarına göre daha esnek olması, daha pratik ve iş hayatında kolaylıkla uygulanabilir bilgiler içermesi ve ekonomik oluşları sebebiyle tercih edilebilmektedirler. 

Sayıları giderek artan sayıda öğrenci master programları yerine sertifika/diploma programlarını tercih ediyor. Sertifika/Diploma programlarını tercih eden diğer bir grup da lisans programları yerine belirli bir konuda 3 ay-2 yıl arasında öğrenim görerek meslek edinmek isteyen kişilerden oluşuyor.

İngiltere'deki Sertifika/Diploma programlarının listersi, okul broşürleri, Fiyat listeleri:

Los Angeles Sertifika / Diploma Programı Düzenleyen Okullar Fiyatlar Kampanya
Language Systems Instıtute Downtown Los Angeles Amerika İngilizce Dil Okulu